UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
UE

Człowiek - najlepsza inwestycja

"Nauka przez całe życie" - DROGˇ
DO SUKCESU


Projekt współfinansowany ze ¶rodków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego